Amos Ahola Kohtuus kaikessa, kohtuudessakin.

Kaikki blogit puheenaiheesta Perustulo

Olisitko valmis luopumaan ansiotuloveroprogressiosta?

Ansiotulojen verotus on Suomessa progressiivista (kuvaliite), sillä seurauksella, että yli 40000 euroa ansaitseva viidennes maksaa 96 prosenttia ansiotuloveroista (VU 12.18.2018). Käppyrästä voi tarkistaa, että veroprosentti lähtee noilla tienoilla 30 prosentista ylöspäin.

Palveluammatit eivät automatisoidu, vaikka sitä monet haluaisivat

Aika ajoin ihmisiä pelotellaan sillä, että robotit ja automatiikka vievät työt ja tätä pidetään perusteena nykyistä huomattavasti laajemmille tulontasaus- ja perustulojärjestelmille tai erilaisille robottien haittaveroille. Ei taida olla mitään ammattikuntaa, jossa robotisaation ei olisi peloteltu ottavan yliotetta ihmistyövoimasta. Keskityn tässä kirjoituksessa kysymykseen, onko oletettavissa, että robotisaatio tuhoaisi nimenomaan matalapalkkaiset palveluammatit.

perustulolla emme tule saamaan mitään aikaan

Väestö- ja kansanterveystieteessä käytetään termiä epidemiological transition (epidemiologinen siirtymä). Kyseisen termin avulla kuvataan ilmiötä, jossa väestön kehittyessä tarttuvien tautien merkitys heikentyy, kun taas krooniset elämäntapojen terveysriskit lisääntyvät. Suomessa kuten muualla Euroopassa sosiaaliturvajärjestelmän syntyminen oli mahdollista aikana, jolloin työmarkkinoiden vakaus ja demografisten tekijöiden vuoksi työttömyyttä aiheuttavat tekijät kuten työkyvyttömyys, kitkatyöttömyys tai vanhuus olivat suhteellisen harvinaisia ja/tai lyhytkestoisia.

Mitä jos luotaisiin todellinen perustulo?

Sosiaaliturvan uudistamisesta puhutaan seuraavan hallituksen suurena hankkeena, samanlaisena merkitykseltään kuin sote tällä vaalikaudella. Kun nyt on nähty, millaista minkään uudistaminen on, saapa nähdä, haluaako seuraava hallitus koskea asiaan kepilläkään. Jos uskaltaa, perustulo lienee yksi uudistuksen avainideoista. Millainen perustulon pitäisi olla, mitä se maksaisi ja miksi sitä ei saada Suomessa aikaan? Tässä syitä. Ensin taustaksi numeroita:

Perustulomalli, jonka myös Kokoomus, SDP ja Keskusta voisivat hyväksyä

Ensi kevään eduskuntavaalien yksi teema tulee olemaan perustulo ja sosiaaliturvan uudistaminen.

Puolueet ovat hyvin eripuraisia. Vihreät ja Vasemmistoliitto kannattavat vastikkeetonta perustuloa, joka ei käy Kokoomukselle ja SDP:lle. Keskusta ei puolueena vielä tiedä, mitä se lopulta haluaa.

Jos puhutaan vastikkeellisuudesta, ei puhuta perustulosta. Perustulo on sosiaaliturvajärjestelmän malli, jossa kaikille kansalaisille maksetaan säännöllisesti ehdoitta ja ilman vastikkeellisuutta etuuksia toimeentuloa varten.

Aktivoivampi aktiivimalli

Vaikka olenkin ollut tähän saakka perustulon kannalla, niin ehkä nykyisen aktiivimallin ongelma onkin vain se, että se ei ole tarpeeksi aktivoiva. Siksi hahmottelin nykyisen aktiivimallin pohjalta parannetun version, joka pohjautuu siis täysin vastikkeellisuuteen ja entistä suurempaan aktivointiin.

Vaatimus perustulosta kumpuaa jälkiteollisesta todellisuudesta

Ensi vaalikauden suurimpia poliittisia kysymyksiä tulee olemaan sosiaaliturvan uudistus. Eduskuntapuolueista vasemmistoliitto on jo lyönyt sosiaalipoliittiset korttinsa pöytään. Se yksinkertaistaisi sosiaaliturvaa maksamalla kaikille täysi-ikäisille Suomen kansalaisille vastikkeetonta perustuloa 800 euroa kuukaudessa.

Asumistuet - poikki & palamaan

Asumistukien remontointi on tärkeää ja samalla liki mahdotonta (HS 3.12.2018) - jos aloittaisimme ajoissa, niin kaikki olisi mahdollista: Asumistuki on haitallisin tuki (AA 31.12.2015).

Demokraattisen järjestelmämme ominaisuus näyttää olevan, että jokaisesta ongelmasta annetaan kasvaa niin suuri, että ongelman korjaaminen ei ole enää mahdollista.

Jäitä hattuun päättyvän perustulokokeilun tulosten tulkintaan

Kaksi vuotta kestävä perustulokokeilu päättyy tämän kuukauden lopussa. Kirjoitin aiheesta kaksi vuotta sitten, miten kokeilun puutteita arvioitaessa on huomioitu lähinnä vain se, että tukea ei peritä verotuksen kautta takaisin tulojen kasvaessa, mutta ei lainkaan sen merkitystä, että kokeilun vaikutuspiirissä olevat (ei vain tuensaajat, vaan mahdollisesti myös esim. tuensaajia työllistävät) tietävät kyseessä olevan kokeilun.

Minä, minun, minulle!!!!

Kun lukee, katselee ja kuuntelee ympärilleen. Tämä asenne on tänä päivänä pop, koska yksilöllisyys. Perustulon mannekiinina mainostettu noitarumputyyppi kertoo a-studiossa (ti 27.11), että hän ei tykkää, että joku kyttää, mitä hän tekee. Tulot pitäis tulla tilille niinku lapsilisän, silleen automaattisesti napsahtaa, tekemättä mitään. Jaa, no miksi nuori mies sitten olettaa, että muut maksavat hänelle olemisesta? Minun puolesta olkoot omanaan itsenään, luova ja vapaa, mutta miksi minun tai kenenkään muun pitäisi maksaa hänen olemisesta tai olemattomuudesta?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä